26 November 2012

Jeffrey T. Larson Paintings

Jeffrey T. Larson là một trong những nghệ sĩ sơn dầu trứ danh, Ông được sinh ra vào năm 1962 tại tiểu bang Minnesota và dành thời thơ ấu của mình ở Twin Cities. Ông được đào tạo trong trường nổi tiếng Atelier . Chương trình đào tạo bao gồm các kỹ thuật cũng như các phương pháp nghệ thuật khác trong thế kỷ 19 Pháp học viện. Ông đã hoàn thành khóa đào tạo nghệ thuật bốn năm của mình với những bảo tàng nghiên cứu trong khoảng thời gian này. Ông sau bốn năm đào tạo chính thức của mình với nghiên cứu bảo tàng tại Hoa Kỳ và nước ngoài. Giáo dục nghệ thuật của ông bao gồm:
Nghiên cứu bằng đồng đúc và hoàn thiện vào năm 1988 Minneapolis, MN - Lò đúc riêng
1987 - Bảo tàng nghệ thuật nghiên cứu trên khắp Châu Âu
1983 - giải phẫu của con người nghiên cứu từ Đại học Minnesota
1980 - 1984 hoàn thành chương trình nghệ thuật 4 năm trong nghề và kỹ thuật Masters Old tại Atelier Thiếu, Minneapolis
.
Những bức tranh vẽ về tĩnh vật bằng sơn dầu của ông đẹp và thật đến khó tin. Màu sắc và ánh sáng hoàn hảo đến ấn tượng. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng một vài tác phẩm của ông dưới đây:
alt

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt