13 November 2012

Ảnh nude nghệ thuật


(Ảnh Dương Quốc Định)
Dương Quốc Định sinh năm 1967, mê vẽ từ nhỏ, từng tốt nghiệp ban Đồ họa công nghiệp (Trường Mỹ thuật Đồng Nai) năm 1989. Dương Quốc Định đã đoạt được cả chục giải thưởng trong nước cũng như quốc tế.