05 March 2019

Ký ức tuổi thơ

Thời thơ ấu, thế hệ chúng tôi phải nếm trải nhiều đau thương gian khổ của chiến tranh, như hầu hết dân mình trong thời kỳ đó. 

Ba bố con, trước khi đi sơ tán về Nho Quan (1964)

16 November 2018

Oscar 90