25 June 2011

Chuyện Mây ngàn

Chuyện mây ngàn

alt
(Mây Ngàn)

Bởi vì mùa thu sẽ về cùng với mây ngàn
nên em muốn tựa đầu vào vai anh mà hỏi
nơi nào mùa thu đến?
nơi nào mây đi?
anh nhỉ!

Tóc em đêm về sẽ thơm cơn mơ anh
và vai anh sẽ nâng niu giấc mộng lành em mười sáu
con chim đêm nào về chiêm bao trên bờ giậu
huyền hồ một bóng mây qua

rồi ngày cũng theo gió bay xa
alt
những mùa thu
trôi qua tay em mỏng
những mùa thu
trôi qua tuổi em hồng

anh có khi nào về
hẹn một tình tự bên dòng sông
để ngồi nghe em kể
chuyện mây ngàn 
đã tan giữa thinh không...