28 July 2011

Ảnh đẹp về Mưa

Những cơn mưa đem đến cho người ta nhiều cảm xúc.Thường thì buồn nhiều hơn vui. Trong tâm trạng vui nhất mà gặp cơn mưa thì cũng như bánh đa nhúng nước. Nước mưa được ví như nước mắt của ông trời.
Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa.
Đêm nghe tiếng mưa rơi rơi, đếm mấy triệu hạt rồi mà không vơi nỗi nhớ ...

BẠN CÓ BAO GIỜ NẰM ĐẾM TIẾNG MƯA RƠI TÍ TÁCH
TRONG ĐÊM KHÔNG?
Bạn đã bao giờ cùng người thương chung 1 chiếc dù đi dưới trời mưa tầm tã?

Bạn đã bao giờ trải qua cái cảnh nước mắt hòa nước mưa chảy vào bờ môi mằn mặn?


Mưa rừng và mưa biển cơn mưa nào gợi nỗi buồn hơn?Mưa ơi mưa gieo sầu nhân thế ,mưa nhớ ai...


Nguồn Blog Nhật Minh Hằng
 

http://xuantra.vnweblogs.com/gallery/6031/98.gif
http://xuantra.vnweblogs.com/gallery/6031/275.gif
 
 
 
Thêm mưa cho buồn thêm Hoài Vân nè!
http://xuantra.vnweblogs.com/gallery/6031/98.gif
http://xuantra.vnweblogs.com/gallery/6031/275.gif

Thêm ảnh mưa qua photoshop 
 

Ảnh Động Đẹp Về Mưa> Anhdepblog.com


> Anhdepblog.com> Anhdepblog.com>>
> Anhdepblog.com
> Anhdepblog.com> Anhdepblog.com

> Anhdepblog.com> Anhdepblog.com>

> Anhdepblog.com> Anhdepblog.com


 
>

> Anhdepblog.com


> Anhdepblog.com

> Anhdepblog.com> Anhdepblog.com 
> Anhdepblog.com
> Anhdepblog.com

> Anhdepblog.com


> Anhdepblog.com>>
> Anhdepblog.com>
> Anhdepblog.com

> Anhdepblog.com

Ảnh đẹp cho Blog>

>

> Anhdepblog.com> Anhdepblog.com>
>
 
> Anhdepblog.com

> Anhdepblog.com

> Anhdepblog.com

 Anhdepblog.com>