02 February 2012

Tết Nhâm Thìn

 Đào phai Nhật Tân Chùa Tĩnh Lâu bên hồ Tây

 Đường Tây Hồ 

 Liễu soi bóng bên hồ Tây
 Bè hoa hồ Gươm

Ông đồ bên Văn Miếu

 Văn Miếu quốc tử GiámHà Nội Ngày 1 Tết Nhâm Thìn (23.1.2012)