08 April 2013

Lang thang Hoàng thành Thăng Long


Trên lầu Công chúa

Khuôn viên thanh bình rợp bóng cây xanh

 
Ăn vạ mỏi chân

Nghỉ chân trên thành Đoan Môn


 (4.2013)
Bài liên quan : Hoàng Thành Thăng Long