16 August 2011

Bạn muốn thành người nổi tiếng?

Một trò nghịch ngợm với ảnh của mình và của người thân, biến bạn thành người nổi tiếng mà không cần phải châm lửa đốt đền, hehe. Rất đơn giản, bạn chọn ảnh mẫu theo các site  có đường link bên dưới, bấm vào dòng chũ "Browse" chọn ảnh của bạn từ máy tính rồi bấm "continue" là xong.
Nhóc xem và chỉ huy duyệt binh tại quảng trường.


Nhóc biến thành tượng đá trên đỉnh núi Rushmore.


Mấy nàng blogger được treo hình trong bảo tàng nghệ thuật .