06 August 2007

Quy ước ứng xử trên blog.(Bản dự thảo của Tim O'Reilly)
1.     Chịu trách nhiệm về những bài viết của mình và những cảm nhận trong blog của mình. Cam kết không đưa những nội dung không lành mạnh và xóa bỏ những cảm nhận không lành mạnh.
Những nội dung không lành mạnh bao gồm hoặc dẫn chiếu đến việc:
  • Bôi nhọ, làm phiền, nói xấu, đe dọa người khác
  • Hiểu lầm, xuyên tạc ý kiến người khác
  • Vi phạm tác quyền hoặc bản quyền kinh doanh
  • Vi phạm nghĩa vụ bảo mật
  • Vi phạm sự riêng tư của người khác
Nội dung không lành mạnh được xác định trong từng trường hợp cụ thể, và không chỉ giới hạn trong những điều trên đây.
2. Ứng xử trên mạng sao cho giống như ứng xử ngoài đời thực. Không lợi dụng tính ảo của mạng để ứng xử kiểu nặc danh vô trách nhiệm và vô văn hóa.
3. Cố gắng liên hệ trực tiếp với người đối thoại khi có mâu thuẫn hay tranh luận trên blog (bằng email, DT hay tin nhắn…) trước khi trả lời bằng bài viết hoặc cảm nhận công khai trên blog.
4. Khi nhận thấy có ai đó công kích người khác  một cách thiếu thiện chí, nên có hành động can thiệp.
5. Không chấp nhận các cảm nhận mạo danh hay nặc danh.
6. Tránh trả lời những cảm nhận khiêu khích hoặc công kích. Trả lời những cảm nhận khiêu khích hoặc công kích đôi khi làm cho tình hình tồi tệ thêm. Tránh trả lời những cảm nhận khiêu khích hoặc công kích thường là cách tốt nhất để loại bỏ chúng.
 (HV lược dịch những điểm chính. Những qui ước này có vẻ rất hữu ích và thích hợp cho cộng đồng cư dân blog.Đây chỉ là những thỏa thuận giữa cư dân blog, chứ không liên quan đến việc quản lý của chính quyền. )
Bạn có ý kiến gì đóng góp cho  Quy ước ứng xử trên blog