02 October 2011

Mây của tui, trời thắm của tui...

 Sau bão, trời như xanh hơn. Lượn lờ đi săn ảnh khu đô thị mới Hà nội.

Xem tiếp ở đây