25 May 2013

Bảy năm sau

Hà Nội 6.2013

Hồ Tây
Đầm sen Hồ Tây
Add caption


Đường Phan Đình Phùng


Cửa Bắc Hoàng Thành
 Landmark 72 


Hạ Long 8.2006

Hạ Long 8. 2006