21 January 2014

Giết chết tình yêuNàng yêu chàng tưởng chừng cho đến lúc chết, yêu như chưa từng yêu bao giờ, yêu như thể có thể sẵn sàng chết vì chàng.

Thế rồi một ngày kia, nàng chợt phát hiện ra trái tim chàng chia “quá nhiều phần tươi đỏ”, không chỉ dành riêng cho nàng. Tim nàng như muốn vỡ tan thành nhiều mảnh vụn. Nàng chỉ muốn giết chết kẻ lăng nhăng phụ tình kia cho hả dạ.

Sau nhiều ngày vùi đầu trong nước mắt, nàng đi đến quyết định giết chết tình yêu trong trái tim nàng. Cũng là giết chết trái tim nàng. Nàng sẽ chỉ còn sống với một lồng ngực rỗng không. Và sống không có tình yêu thì cũng chẳng khác gì đã chết.

Đàn bà muôn đời vẫn dại dột, nhất là trong tình yêu.