21 January 2016

Hội chứng "tua băng"

Mẹ mình ngày xưa, khi con cái về thăm, bao giờ cũng ngồi kể chuyện. Chuyện xưa, chuyện nay, chuyện nào cũng thành câu chuyện kể. Ai bảo người già trí nhớ kém? Mẹ nhớ rất nhiều chuyện từ xưa tới nay để kể cho con cháu nghe. Có chăng, mẹ chỉ không nhớ đã kể bao nhiêu lần. Con cháu nghe đã gần như thuộc lòng rồi, vẫn ngồi nghe mẹ kể, đôi khi chỉ vì để làm vui lòng mẹ, thông cảm với hội chứng "tua băng" của người già. 
Những người bắt đầu nhiễm cái hội chứng "tua băng" là những người đang... về già. Ngày xưa khi mình còn trẻ, thấy mấy đồng nghiệp lớn tuổi đôi lúc kể đi kể lại một câu chuyện là cười giễu đầu óc của họ đã bắt đầu có vấn đề, bắt đầu lão hóa. Mình không phải là người "hay chuyện", nên bây giờ đang.... về già mà vẫn chưa mắc phải hội chứng này. Trong khi bạn bè, nhất là mấy cô bạn gái "hay chuyện" nói nhiều thì đã bắt đầu mắc hội chứng "tua băng". 
Tuy nhiên, mắc hội chứng này nghiêm trọng nhất phải kể đến các sếp lãnh đạo của ta. Năm nào lễ tổng kết năm cũng đọc bản báo cáo khai mạc và báo cáo tổng kết mà chỉ có ngày tháng thay đổi, còn lại y chang năm trước. Ấy thế mà dân chúng ngồi nghe nếu có ngủ gật thì cũng phải tỉnh dậy khi nghe... vỗ tay rần rần.