25 July 2011

Công nghệ 3G

Ngày trước có nhiều Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về kén chồng, kén vợ. Đơn giản nhất là "Một yêu anh có may ô, Hai yêu anh có cá khô ăn dần, Ba yêu có tất dưới chân, bốn yêu anh có cái quần lành nguyện...." Cao hơn một chút là 3G "đẹp giai, học giỏi, nhà giàu".  Thời buổi thực dụng có tiêu chuẩn: "tóc ánh bạc, túi ánh kim, chim... ánh thép".
Ngày nay TCVN là 3G (Già, Giàu, Giỏi) dành cho các em kén chồng và 3N (Ngu, Ngoan, Ngon) dành cho các anh kén vợ.
Hơi trái chiều, là tiêu chuẩn 3G nên tránh của các anh khi kén vợ, hoàn toàn ngược lại với tiêu chuẩn kén chồng của các em, đó là tránh 3G (Già, Giàu, Giỏi). Lấy vợ già, ở nhà hướng tây là nỗi đau khổ của giới mày râu mà ai cũng phải thông cảm. Lấy vợ giàu, sướng thì có sướng nhưng nhục thì cũng nhục không phím nào tả xiết. Còn lấy vợ giỏi hơn mình thì ôi thôi, khổ nhục một đời trai.
Túm lại là các anh cứ 3N mà oánh (Ngu, Ngoan, Ngon). Ngu một tý, ngoan một tý, ngon một tý. Tuy hơi dị nhân, nhiều... tý nhưng mà tuyệt chiêu.

alt