29 April 2015

Dương Quốc Định: Đại dương sâu thẳm

Lòng đại dương là nơi ẩn chứa những bí mật vô cùng quyến rũ…


Ảnh: Dương Quốc Định .