14 June 2015

Bệnh tinh tướng

Ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm, xấu mà còn hay khoe khoang, đấy là những cách diễn đạt khác của bệnh tinh tướng. Ta đều biết, những người thông thái nhất lại là những người hay nói “tôi không biết” nhất. Ngược lại những kẻ thiếu hiểu biết (mà tinh tướng) thì lại hay tỏ ra biết hết rồi. Họ luôn luôn tỏ ra nghi ngờ người khác, luôn luôn nhìn thấy khía cạnh xấu xa trong mọi vấn đề. Những kẻ tinh tướng thường thường cũng là những kẻ đố kị. Bản chất của họ là mặc cảm kém hiểu biết và vì thế họ phải cố gồng mình lên cho bằng hoặc thậm chí là cao hơn người khác. Họ phải cố tỏ ra hơn người, giỏi hơn, khôn hơn, thông thạo hơn, tinh tường hơn, hiểu biết hơn trong mọi lĩnh vực. Họ hay chê người khác, hay lên mặt dạy đời, chỉ bảo. Khi mặc cảm tự ti ẩn giấu, họ chê người khác là để an ủi chính họ và tự nuôi ảo tưởng. Họ thường thường rất bảo thủ, coi thường ý kiến người khác, chỉ làm theo ý mình. Nhưng khi công việc đổ bể hay thất bại, họ lại tự bào chữa, đổ lỗi cho khách quan, cho người khác.

Khi gặp kẻ tinh tướng, ta thấy cảm giác bi hài xen lẫn bực bội. Phản hồi lại những trò tinh tướng của họ thì trở nên mâu thuẫn nặng nề với họ. Mà lặng im (khinh bỉ) thì nhiều khả năng là họ không thể hiểu ra được vấn đề. Không phải ai cũng đủ khả năng biến hóa những trò tinh tướng của họ thành chuyện khôi hài để cười và bỏ qua. Kinh nghiệm của mình là tránh xa những kẻ tinh tướng nếu muốn được yên thân. Còn bạn, bạn có kinh nghiệm gì hay trong cư xử với những kẻ tinh tướng?