03 August 2015

My Home

 
Chí Linh, Vũng Tàu (1991-1997)

 
Cô Bắc, Vũng Tàu (1997-2007)

 
Khang Phú, Sài Gòn (2007-2011)


 
Linh Đàm, Hà Nội (2007-2011)


 
Trung Yên, Hà Nội (2011-2015)

Times City, Hà Nội (2015-)