03 April 2016

Những bức họa tuyệt vời


Mỹ thuật là bộ phận kiến thức cơ bản về văn minh nhân loại. Các tác phẩm mỹ thuật là những nhân chứng, dấu tích hiển hiện rõ nhất các bước văn minh của con người. Dõi theo các tác phẩm mỹ thuật, chúng ta có thể thấy vẻ đẹp phụ nữ đã được hàng vạn họa sĩ khám phá, thể hiện ở hàng triệu họa phẩm ra mắt từ xưa tới nay; được thể hiện hết sức đa dạng, đặc biệt là phản ánh qua lăng kính của các thiên tài nghệ thuật.

Xin chọn lọc một số bức họa quý báu trong tài sản văn hóa của nhân loại từ giai đoạn Phục hưng đến nay để các bạn thưởng thức và thấy được hình ảnh người Phụ nữ đã được các danh họa cảm xúc và thể hiện qua nội tâm của mình như thế nào. Thông qua nhìn lại lịch sử hội họa thế giới, chúng ta có thêm một cách để chúng ta lần nữa chiêm ngưỡng và tôn vinh Phụ nữ.La Primavera, Sandro
Botticelli (1482)


The Birth of Venus, 
Sandro Botticelli (1485)

The Birth of Venus, Sandro Botticelli 
(1485)


La Dame aux Voile - 
Raphael (1516)Die Madonna Tempi - 
Raphael (1507)


The Three Graces - 
Raphael (1504)Mona Lisa, Leonardo 
da Vinci (1507)
Leda the Swan, 
Leonardo da-Vinci (1510)


Allegory, Angelo 
Bronzino (1569)
Poussin Triumph de 
Neptun, Nicolas Poussin (1610)
Danae, Artemisia 
Gentileschi (1612)
Danae,
Orazio Gentileschi (1621)Judgement of Paris, 
Peter Rubens (1623)
Three graces, Peter 
Rubens (1639)Venus at her mirror,
Diego de Velázquez (1651)
Diana after the 
Hunt, Francois Boucher (1745)


Mademoiselle 
O'Murphy, Francois Boucher (1752)


Madame Pastoret, 
Jacques-Louis David (1791)


The Sabine Women Enforcing Peace by 
Running between the Combatants, Jacques-Louis David (1794-1799)
Portrait of 
Henriette de Verninac, Jacques-Louis David (1798)
Porträt Madame 
Récamier, Jacques-Louis David (1800)The Farewell of 
Telemachus and Eucharis, Jacques-Louis David (1818)
The Nude Maja, Francisco de Goya 
(1800)La grande Odalisca - Jean-August 
Dominique Ingres (1814)Venere Anadiomene - Jean-August Dominique Ingres (1848)

La Sorgente - 
Jean-August Dominique Ingres (1856)
Une Odalisque - 
Gervex Henri (1843)
La bagnante - 
Gustave Courbet (1845)
Apres le bain - 
Bouguereau (1875)
Odalisque - 
Francesco Hayez (1867)Sirens, Charles 
Edward Boutibonne (1883)
L'innocence - Felix 
Henri Giacomotti (1884)
La Brie du Printemps
- William-Adolphe Bouguereau (1825-1905)
Le Printemps, 
William-Adolphe Bouguereau

The Abduction of 
Psyche, William-Adolphe Bouguereau
Young Girl Defending
Herself against Eros, William-Adolphe Bouguereau (1880)
La Vague, 
William-Adolphe Bouguereau (1896)
The Stranger, Ivan 
Kramskoi (1883)
The Bathers, Pierre 
Auguste Renoir (1887)
Nude, Pierre Auguste
Renoir
Leila, Sir Frank 
Herbert Dicksee (1892)The Mirror - Sir 
Frank Dicksee (1896)Danae, Carolus-Duran
(1837 - 1917)At Low Tide, Sir 
Edward John Poynter (1908)D.D.5a, Sir Gerald Kelly (1924)
Movimento, , Bruno Di Maio
Untitled Nude 
Brunette, Bruno Di Maio