26 February 2012

Du xuân ở đền Mẫu Âu cơ và Đền Hùng

 Chọn ngày đẹp, mấy anh chị em đồng nghiệp rủ nhau đi du xuân ở đền Mẫu Âu cơ và Đền Hùng. Đền mẫu Âu cơ khá xa, mình đi lần đầu nhưng cũng không thấy có gì hấp dẫn. Đền Hùng thì đi lần hai, vẫn thích nhất là khuôn viên cây xanh tuyệt đẹp của quần thể đền Hùng.